info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

1 / 9. | 65 total

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

  2019-01-16  

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati rendelkezések. Budapesten az önkormányzati rendeletek tiltó rendelkezései úgy tűnik termékeny talajra találtak, mivel igen felkapott lett az olyan fővárosi társasházi lakások üzletszerű bérbadásának megtiltása , amely lakásokhoz az ingatlantulajdonosok az AIRBNB révén jutottak hozzá lehetséges bérlőkhöz, olyan személyekhez, akik budapesti turisztikai tartózkodásuk idejére keresnek maguknak pár naptól néhány hét időtartamra átmeneti szállást. A hazai bírósági ítélkezési gyakorlat támogatásától felbátorodva egyre több társasházi belső szabályzat zárja ki a lakások…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

  2018-06-26  

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk? 10 km/h-ig 10 Euro nincs nincs inkább ne 11 - 15 km/h között 20 Euro nincs nincs inkább ne 16 - 20 km/h között 30 Euro nincs nincs inkább ne 21 - 25 km/h között 70 Euro 1 nincs mérlegelni 26 - 30 km/h között 80 Euro 1 1 hónap* mérlegelni 31 - 40 km/h között 120 Euro 1 1 hónap** mérlegelni 41 - 50 km/h között 160 Euro 2 1 hónap mérlegelni 51 - 60 km/h között 240 Euro 2 1 hónap mérlegelni 61 - 70 km/h között 440 Euro 2 2 hónap mérlegelni 70 km/h fölött 600 Euro 2 3 hónap mérlegelni *A 26-30 km/h közötti sebesség-túllépés csak akkor jár eltiltással, ha azonos…

A legkisebb munkabér (törvényi minimálbér) havi összege az Európai Unióban 2018-ban

  2018-03-31  

A törvényi minimálbér havi összege az Európai Unió egyes országaiban, 2018-ban. Luxembourg 1999 Euro  Íroroszág 1546 Euro  Nagy-Britannia 1529 Euro  Hollandia 1508 Euro  Belgium 1502 Euro  Franciaország 1498 Euro  Németország 1498 Euro  Spanyolország 826 Euro  Szlovénia 791 Euro Málta 728 Euro Görögország 684 Euro Portugália 650 Euro Lengyelország 453 Euro Szlovákia 435 Euro Észtország 430 Euro Horvátország 408 Euro Lettország 370 Euro Csehország 366 Euro Magyarország 353 Euro (138 ezer forint / hó) Litvánia 350 Euro Románia 275 Euro Bulgária 235 Euro Finnország, Dánia, Svédország, Ausztria, Olaszország, Ciprus Nincs jogszabályi minimálbér. Forrás : le montant du smic dans l' UE sur l' année…

Egyes magyar nyugdíjasoknak fizetett nyugdíjpréiumról és emelési különbözetről

  2017-11-16  

A Kormány 312/ 2017. ( X. 31. ) kormány rendeletében foglaltak szerint egyösszegű kifizetést kell folyósítani a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről szóló 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet szerint megemelt öregségi nyugdíjban, özvegyi és szülői nyugdíjban, árvaellátásban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, baleseti járadékban részesülő személyek részére. Aki saját jogú nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, egyösszegű kifizetésre mindkét ellátása alapján jogosult. Az egyösszegű kifizetésre a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi,…

Házépítés Németországban

  2017-10-18  

Házat építeni mindenütt pénzbe kerül. Nem csak a telekvásárlást és építkezést kell az építtetőnek megfinanszíroznia, hanem viselnie kell a házépítés egyéb költségeit is. Egyik jelentősebb tétele a költségeknek a telek megvásárlása után fizetendő vagyonszerzési illeték. Ennek mértéke változó : Bajorországban és Szászországban például 3.5 %, míg például Észak- Rajna Vesztfáliában az adóalap 6.5 %- a fizetendő. Amennyiben valaki ingatlanügynök révén vásárolja meg a telket, azért jutalékot kell fizetnie, melynek mértéke általában 3.57% körül mozog. A jutalék összegében az ingatlanügynök és a megbízó szabadon megállapodhatnak egymással, amit sok vevő nem is tud. Az ügynöki…

Mietspiegel Németországban - Hát az meg mi a csoda?

  2017-08-23  

A Mietspiegel egyetlen szóval nehezen lefordítható jogi fogalom. Ez egy olyan összeállítás , amely megmutatja, hogy egy adott német településen belül milyen összegű lakásbérleti díjakkal lehet számolni. A Mietspiegel nem más mint összehasonlító lakbértáblázat, lakbérjegyzék, amely kifejezetten azon bérbe adott vagy bérbe adandó lakásokkal összefüggésben használható, amelyeket ( állami ) támogatás nélkül saját erős beruházás keretében építettek meg és kínálnak bérbeadásra Németországban. A Mietspiegel mint egy adott településre vonatkozó lakbér-összehasonlítási eszköz 1974. év óta létezik Németországban. Annak idején a lakbér összegével kapcsolatos jogvitákban a német bíróságok…

Házassági válóperek Németországban

  2017-05-22  

Németországi házassági bontóperekben (válóperekben) mindegyik peres félnek saját ügyvédje kell hogy legyen. Amennyiben a válási szándékot illetően a felek között megvan a konszenzus vagyis az egyetértés, kivételesen elegendő lehet egy ügyvéd közreműködése is. Abban az esetben , ha váláson kívül gyermekelhelyezés (Sorgerecht) jogáról is döntenie kellene a bíróságnak, úgy a peres felek mindegyike köteles ügyvédet fogadni. Előforduló eset, hogy a felek a német bírósághoz együttes kérelmet nyújtanak be a házassági kötelék felbontása iránt. Közös kérelem benyújtása esetén a felek egyike sem tudja kezdeményezni későbbiekben egyoldalúlag a peres eljárás megszüntetését. Családjogi…

Korlátolt felelősségű társaság alapítása - 1 eurós törzstőkével

  2017-04-02  

Miközben Magyarországon a korábbi jogszabályok alapján 500 ezer forint törzstőkével létrehozott korlátolt társaságok törzstőkéjét 3 millióra kötelezően fel kell emelni , egy másik uniós országban , Luxembourgban ez évtől jelentős könnyítésként már 1 Euró törzstőkével is alapítható korlátolt felelősségű társaság, rövid nevén kft. Luxembourgban 2017. január 17. óta természetes személyek ( másként : magánszemélyek ) az 1 Eurós kft -ről szóló jogszabály hatályba lépésével a jövő vállalkozásaiként könnyebben tudnak startolni. Természetes személyek csökkentett költségek mellett , formalitások nélkül már 1 Euró tőkével korlátolt felelősségű társaságot alapíthatnak.…

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép