info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

2 / 8. | 62 total

A legkisebb munkabér összege (minimálbér) az Európai Unióban 2016-ban

  2016-04-14  

Egy aktuális naphírből megtudható volt, hogy Nagy-Britanniában 2016. április 1. napjával 7.20 Font ( Euróra átszámítva 9.13 Euró ) minimális bruttó órabért garantálnak a szigetországban munkát vállalóknak. Ezen hír kapcsán érdemes áttekinteni, hogy ez idő szerint az Európai Unió egyes országaiban – ahol egyáltalán létezik a legkisebb munkabér összegét rendező jogi szabályozás - mennyi a havi legkisebb munkabér, másként fogalmazva a törvényes minimálbér összege -euróban számolva, az Európai Unió statisztikai hivatalának kimutatása szerint. Nagy-Britannia : 1529 EUR Írország : 1546 EUR Belgium : 1502 EUR Luxemburg : 1923 EUR Hollandia : 1508 EUR Franciaország : 1467 EUR Németország :…

2016. január elsejétől új lakás vásárlása esetén kell-e a magánszemélynek áfát fizetni?

  2016-02-15  

A 2015. évi CCXII. törvény – amely az "egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról" semmitmondó címet viseli – több más témájú változás mellett tartalmazza a hatályban lévő magyar ÁFA törvény azon módosítását, amely kedvezően érinti - a jogszabályban meghatározott esetekben - az új lakások után fizetendő általános forgalmi adó ( röviden : ÁFA ) mértékét. Az előzőekben hivatkozott 2015. évi CCXII. Törvény 23. §- a a hatályban lévő ÁFA - Törvényt - a már eddig is többször módosított 2007. évi CXXVII. törvényt - kiegészíti a következőkkel : „ 300 .§ A 3. sz. melléklet I. részében foglalt táblázatnak az egyes törvényeknek…

Új lakcím-bejelentkezési előírások Németországban

  2015-11-16  

2015. november 1. napjával megváltoztak a lakcím bejelentkezést illetően a német jogszabályi rendelkezések. A jövőben ugyanis minden egyes bérlőnek , aki lakcímet jelent be az illetékes német lakcím-bejelentési hivatalhoz ( Meldeamt ) okvetlenül szüksége lesz egy úgy nevezett Wohnungsgeberbescheinigung nevű okiratra, amely nem más mint egy beköltözési igazolás, amelyet a bérbeadónak alá kell írnia. Az említett lakcím bejelentést a bérlőnek a beköltözéstől számított két héten belül kell megtennie. Ezen 15 napos határidő megtartására azonban a bérbeadónak vagy a megbízottjának is ügyelnie kell. Ugyanis a bérbeadónak vagy a megbízottjának ugyancsak 15 napon belül írásban vagy elektronikusan…

Magyarországon szerzett doktori cím használata Németországban

  2015-10-22  

A felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek / németül : Akademiker / egyetemi ( tudományos ) fokozatának viselése Németországban jogszabály által védett. A külföldön megszerzett egyetemi fokozat Németországban ugyancsak törvény által szabályozott. Németországban mind a 16 tartományban ( Bundesland ) alkottak rendelkezést e kérdésben, még pedig a felsőoktatásról szóló német törvény keretei között. Valamely külföldi tudományos fokozat használatának előfeltétele, hogy annak adományozására az adott ország felsőoktatásáról szóló törvénye alapján ,esetleg arra feljogosított illetékes hatóság adományozása révén kerüljön sor, ill. ekként kellett hogy történjen. További előfeltétel,…

Személyi adóazonosító jel, adószám használata Németországban

  2015-07-30  

Magyarországon évek óta létezik magánszemélyek részére kiadott egyedi adóazonosító szám, amelyet modern adóigazgatás létrehozásával több évvel ezelőtt vezettek be úgy nevezett adóazonosító jel néven, amit a köznép idehaza némi pontatlansággal egyszerűen adószámnak mond. A mintegy 81 milliós lélekszámú Németország sem tudja nélkülözni ennek a számsornak a használatát a pénzügyi jogviszonyokban , másként mondva adóügyekben . Németországban a hivatalos neve : ( individuelle ) Steueridentifikationsnummer. Mikor használják Németországban? Elsősorban adóügyekben, az adóügyi levelezés során. Amennyiben valaki a német adóhatósághoz fordul hivatalos beadvánnyal - megkönnyítendő az…

Autósok mobiltelefonnal a kézben – német utakon közlekedve

  2015-06-22  

Egy Németországban nemrég végzett közvélemény-kutatás szerint minden negyedik autós az autójával közlekedve a volánnál ülve telefonál vezetés közben vagy legalábbis üzeneteket ír a készülékén, jóllehet az autósok többsége tisztába van a német tiltó szabályokkal. Az e körben végzett felmérés szerint a megkérdezettek 80 %-a tudta, hogy vezetés közben nem telefonálhat. Az SMS -írás jogi tilalmáról a megkérdezettek 98 % -nak volt tudomása. Állítólag a közlekedési bírságok emelésének Németországban alig van visszatartó hatása. 2014. május 1. óta a német KRESZ szabályai értelmében a korábbi 40 euró helyett 60 Eurót kell annak fizetnie, aki vezetés közben a telefont használja.…

Munkavállalói fizetett szabadság Németországban

  2015-04-22  

Németországban a munkajogi szabályok minden dolgozó számára garantálják a szabadsághoz való jogot, ennek mértékét a Szövetségi Szabadságtörvény határozza meg. Az ide vonatkozó törvény értelmében 24 munkanap a minimális szabadság ; ezen mérték meghatározásánál a törvényhozó 6 munkanapos hétből indult ki. Azok munkavállalók esetében, akiknek hetente 5 napot kell a munkaszerződésük szerint dolgozniuk, a minimális szabadság napjainak számát lefelé „szorítják” . Ha csak a kollektív szerződés, bérmegállapodás ( Tarifvertrag ) vagy egy adott üzemen belül érvényben lévő szabályzat másként nem rendelkezik a heti 5 munkanapon keresztül dolgozó munkavállalót 20 munkanap, a szerződés…

Betéti társaságok és közkereseti társaságok, valamint egyéb cégek társasági szerződést érintő bejelentési kötelezettsége

  2015-01-31  

A Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságoknak kettő évvel ezelőtt a saját tagjaiknak különféle személyes adatait be kellett jelenteniük az illetékes cégbírósághoz. Most ezeknek a vállalkozásoknak ismételten van egy határidős kötelezettségük , ezúttal be kell nyújtaniuk jogszabályi változás miatt egy változás bejegyzési kérelmet, amelyhez csatolni kell a létesítő okiratot, amely már a Gt. törvényre való utalást nem tartalmazhat, hanem csak a Polgári törvénykönyvre hivatkozhat. A bejelentés az esetek jelentős részében egyúttal a társasági szerződés módosítását is jelenti. A cégeknek a társasági szerződés módosítását kell végrehajtaniuk és a módosítást ügyvéd útján…

  Blog

Egyes magyar nyugdíjasoknak fizetett nyugdíjpréiumról és emelési különbözetről

A Kormány 312/ 2017. ( X. 31. ) kormány rendeletében foglaltak szerint egyösszegű kifizetést kell folyósítani…

Házépítés Németországban

Házat építeni mindenütt pénzbe kerül. Nem csak a telekvásárlást és építkezést kell az építtetőnek megfinanszíroznia,…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép