info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

3 / 9. | 65 total

Autósok mobiltelefonnal a kézben – német utakon közlekedve

  2015-06-22  

Egy Németországban nemrég végzett közvélemény-kutatás szerint minden negyedik autós az autójával közlekedve a volánnál ülve telefonál vezetés közben vagy legalábbis üzeneteket ír a készülékén, jóllehet az autósok többsége tisztába van a német tiltó szabályokkal. Az e körben végzett felmérés szerint a megkérdezettek 80 %-a tudta, hogy vezetés közben nem telefonálhat. Az SMS -írás jogi tilalmáról a megkérdezettek 98 % -nak volt tudomása. Állítólag a közlekedési bírságok emelésének Németországban alig van visszatartó hatása. 2014. május 1. óta a német KRESZ szabályai értelmében a korábbi 40 euró helyett 60 Eurót kell annak fizetnie, aki vezetés közben a telefont használja.…

Munkavállalói fizetett szabadság Németországban

  2015-04-22  

Németországban a munkajogi szabályok minden dolgozó számára garantálják a szabadsághoz való jogot, ennek mértékét a Szövetségi Szabadságtörvény határozza meg. Az ide vonatkozó törvény értelmében 24 munkanap a minimális szabadság ; ezen mérték meghatározásánál a törvényhozó 6 munkanapos hétből indult ki. Azok munkavállalók esetében, akiknek hetente 5 napot kell a munkaszerződésük szerint dolgozniuk, a minimális szabadság napjainak számát lefelé „szorítják” . Ha csak a kollektív szerződés, bérmegállapodás ( Tarifvertrag ) vagy egy adott üzemen belül érvényben lévő szabályzat másként nem rendelkezik a heti 5 munkanapon keresztül dolgozó munkavállalót 20 munkanap, a szerződés…

Betéti társaságok és közkereseti társaságok, valamint egyéb cégek társasági szerződést érintő bejelentési kötelezettsége

  2015-01-31  

A Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságoknak kettő évvel ezelőtt a saját tagjaiknak különféle személyes adatait be kellett jelenteniük az illetékes cégbírósághoz. Most ezeknek a vállalkozásoknak ismételten van egy határidős kötelezettségük , ezúttal be kell nyújtaniuk jogszabályi változás miatt egy változás bejegyzési kérelmet, amelyhez csatolni kell a létesítő okiratot, amely már a Gt. törvényre való utalást nem tartalmazhat, hanem csak a Polgári törvénykönyvre hivatkozhat. A bejelentés az esetek jelentős részében egyúttal a társasági szerződés módosítását is jelenti. A cégeknek a társasági szerződés módosítását kell végrehajtaniuk és a módosítást ügyvéd útján…

Az építményadó változása Pécsett 2015. évtől

  2014-11-22  

Pécs Város Közgyűlése nemrég módosította a helyi építményadó rendeletet, amely változás következtében a pécsi ház- és lakástulajdonosoknak az eddigieknél kevesebb összegű építményadót kell majd fizetniük. A legkedvezőbben a kis alapterületű lakások adózása alakul 2015. évben. Az adóztatandó lakás, családi ház „első „ 25 négyzetmétere mentesül az adófizetés alól, a 25 négyzetmétert meghaladó alapterület esetében az adófizetési kötelezettség mértéke, sávosan emelkedik. A 25 négyzetmétert meghaladó feletti sávban száz négyzetméter össz-alapterületig 200 Ft per négyzetméter a fizetendő adó összege. Amennyiben az adólap vagyis az alapterület 100 és 200 négyzetméter…

Tőke szabad áramlása: az Európai Unió Bizottsága szerződésszegési eljárást indít Magyarország ellen a külföldi befektetőket a magyarországi földterületeken megillető használati jogaik megszorítása miatt

  2014-10-21  

Az Európai Bizottság ma akként határozott, Magyarországot hivatalosan állásfoglalásra szólítja fel azon jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatosan, amelyek mezőgazdasági földterületet használó befektetők bizonyos szerződéses jogait megszünteti. A Bizottság véleménye szerint a magyar jogszabályok a külföldi befektetők jogait oly módon korlátozzák, miszerint ezek a szabályok alkalmasint sértik az Unió jogának a szabad tőkeáramlást és a letelepedési szabadságot garantáló előírásait. Az Uniós Szerződés alapvető szabadságjogainak a korlátozását szabályszerűen meg kell indokolni és a rendelkezésnek arányosnak kell lennie. Jóllehet a tulajdonjog rendjének mindenkori szabályozása a tagállamok…

Büntetőeljárás megszüntetése pénzfizetés ellenében Németországban (Ecclestone-ügy)

  2014-09-20  

Ez év augusztus 5-én a Müncheni Bíróság megszüntette Bernie Ecclestone, brit állampolgár, a FORMA-1 sorozatot irányító cégcsoport főnöke elleni büntetőeljárást , azzal a kötelezettséggel, ill. meghagyással, hogy a vád alá helyezett Ecclestone köteles egy héten belül 100 millió dollárt Németországba bankon keresztül átutalni. Az átutalandó összeg 99 százaléka a bíróság határozata szerint a német államkasszába folyik be, míg a fennmaradó összeget egy gyermekhoszpisz-alapítvány kapja meg. Ecclestone a bíróság határozata meghozatala előtt a fizetést elfogadta, ill. az összeg megfizetését önként vállalta. Amint az a német sajtóból megtudható , a 83 éves Ecclestone- t az ügyészség…

A részmunkaidős munkaviszony buktatói Németországban

  2014-08-29  

A Németországban jól ismert részfoglalkozás ( Teilzeitbeschäftigung ) esetén esetén az ekként foglalkoztatott dolgozó nem minden esetben láthatja előre , hogy a hónap végéig mennyi pénzt fog keresni. Elképzelhető ugyanis, hogy valaki mondjuk bolti eladóként dolgozik egy ruházati üzletben és munkaszerződése példának okáért havi 13 munkaórára szól. Ám ennek ellenére lehetséges, sokkal nagyobb óraszámban van foglalkoztatva. Az, hogy mely napokon és mely órában van az illető példának okáért egy ruházati boltban és foglalkozik a vevőkkel , azon múlik, hogy az őt foglalkoztató munkaadó milyen igényt támaszt vele szemben. Nagyon sok foglalkoztatott személy örül annak a lehetőségnek , hogy…

Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletének részletes indoklása a magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnökének, Dr. Baka Andrásnak az ügyében

  2014-07-09  

Miért kényszerült a főbíró a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni ? Miért nem lehetett valójában Baka András a magyar Kúria első elnöke ? De miért is kellett létrehozni a magyar Kúriát ? Milyen személyi összetételű bíróság járt el a volt főbíró ügyében ? Milyen jogkövetkezménnyel járt, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökének a megbízatásának lejárta előtt három és fél évvel korábban megszüntették az elnöki tisztségét - megtudható az Európatanács bírósága nem jogerős ítéletének indoklásából. A magyar Legfelsőbb Bíróság elnöki funkciójának megszüntetésével - mert az elnök bírálta törvényhozói reformokat – megsértették az Emberi Jogok Európai…

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép