info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

3 / 8. | 62 total

Az építményadó változása Pécsett 2015. évtől

  2014-11-22  

Pécs Város Közgyűlése nemrég módosította a helyi építményadó rendeletet, amely változás következtében a pécsi ház- és lakástulajdonosoknak az eddigieknél kevesebb összegű építményadót kell majd fizetniük. A legkedvezőbben a kis alapterületű lakások adózása alakul 2015. évben. Az adóztatandó lakás, családi ház „első „ 25 négyzetmétere mentesül az adófizetés alól, a 25 négyzetmétert meghaladó alapterület esetében az adófizetési kötelezettség mértéke, sávosan emelkedik. A 25 négyzetmétert meghaladó feletti sávban száz négyzetméter össz-alapterületig 200 Ft per négyzetméter a fizetendő adó összege. Amennyiben az adólap vagyis az alapterület 100 és 200 négyzetméter…

Tőke szabad áramlása: az Európai Unió Bizottsága szerződésszegési eljárást indít Magyarország ellen a külföldi befektetőket a magyarországi földterületeken megillető használati jogaik megszorítása miatt

  2014-10-21  

Az Európai Bizottság ma akként határozott, Magyarországot hivatalosan állásfoglalásra szólítja fel azon jogszabályi rendelkezésekkel kapcsolatosan, amelyek mezőgazdasági földterületet használó befektetők bizonyos szerződéses jogait megszünteti. A Bizottság véleménye szerint a magyar jogszabályok a külföldi befektetők jogait oly módon korlátozzák, miszerint ezek a szabályok alkalmasint sértik az Unió jogának a szabad tőkeáramlást és a letelepedési szabadságot garantáló előírásait. Az Uniós Szerződés alapvető szabadságjogainak a korlátozását szabályszerűen meg kell indokolni és a rendelkezésnek arányosnak kell lennie. Jóllehet a tulajdonjog rendjének mindenkori szabályozása a tagállamok…

Büntetőeljárás megszüntetése pénzfizetés ellenében Németországban (Ecclestone-ügy)

  2014-09-20  

Ez év augusztus 5-én a Müncheni Bíróság megszüntette Bernie Ecclestone, brit állampolgár, a FORMA-1 sorozatot irányító cégcsoport főnöke elleni büntetőeljárást , azzal a kötelezettséggel, ill. meghagyással, hogy a vád alá helyezett Ecclestone köteles egy héten belül 100 millió dollárt Németországba bankon keresztül átutalni. Az átutalandó összeg 99 százaléka a bíróság határozata szerint a német államkasszába folyik be, míg a fennmaradó összeget egy gyermekhoszpisz-alapítvány kapja meg. Ecclestone a bíróság határozata meghozatala előtt a fizetést elfogadta, ill. az összeg megfizetését önként vállalta. Amint az a német sajtóból megtudható , a 83 éves Ecclestone- t az ügyészség…

A részmunkaidős munkaviszony buktatói Németországban

  2014-08-29  

A Németországban jól ismert részfoglalkozás ( Teilzeitbeschäftigung ) esetén esetén az ekként foglalkoztatott dolgozó nem minden esetben láthatja előre , hogy a hónap végéig mennyi pénzt fog keresni. Elképzelhető ugyanis, hogy valaki mondjuk bolti eladóként dolgozik egy ruházati üzletben és munkaszerződése példának okáért havi 13 munkaórára szól. Ám ennek ellenére lehetséges, sokkal nagyobb óraszámban van foglalkoztatva. Az, hogy mely napokon és mely órában van az illető példának okáért egy ruházati boltban és foglalkozik a vevőkkel , azon múlik, hogy az őt foglalkoztató munkaadó milyen igényt támaszt vele szemben. Nagyon sok foglalkoztatott személy örül annak a lehetőségnek , hogy…

Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletének részletes indoklása a magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnökének, Dr. Baka Andrásnak az ügyében

  2014-07-09  

Miért kényszerült a főbíró a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulni ? Miért nem lehetett valójában Baka András a magyar Kúria első elnöke ? De miért is kellett létrehozni a magyar Kúriát ? Milyen személyi összetételű bíróság járt el a volt főbíró ügyében ? Milyen jogkövetkezménnyel járt, hogy a Legfelsőbb Bíróság elnökének a megbízatásának lejárta előtt három és fél évvel korábban megszüntették az elnöki tisztségét - megtudható az Európatanács bírósága nem jogerős ítéletének indoklásából. A magyar Legfelsőbb Bíróság elnöki funkciójának megszüntetésével - mert az elnök bírálta törvényhozói reformokat – megsértették az Emberi Jogok Európai…

Termőföldekre vonatkozó elővásárlási jogosultság

  2014-06-09  

A 2014. évtől hatályos a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló máris több ponton módosított 2013. évi CXXII. törvény értelmében a lehetséges termőföld vevővel szemben a következő természetes - ill. eseten ként jogi - személyeket, az alábbi sorrendben illeti meg illeti meg a visszterhes jogügylet tárgyát képező termőföldre elővásárlási jog. 18. § (1) A föld eladása esetén az alábbi sorrendben elővásárlási jog illeti meg: a) az államot a Nemzeti Földalpról szóló törvényben meghatározott földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése céljából, valamint közfoglalkoztatás, illetve más közérdekű cél megvalósítása érdekében; b) a földet használó olyan földművest,…

Kaució (óvadék) a német lakásbérleti szerződésben

  2014-05-18  

A kaucióval ( pénzletéttel ) biztosított lakásbérleti szerződés fennállása alatt a német bérbeadó az úgy nevezett kaució-bankszámláról a bérlői letéti összeget nem veheti igénybe. Az idevágó, az előbbiekkel adekvát kiegészítő jellegű megállapodásokat a lakásbérleti szerződésben érvénytelennek kell tekinteni, nyilván akkor ha a megállapodás a jogi előírásokkal ellentétes - erről döntött nemrégiben a német szövetségi bíróság a Bundesgerichtshof . A bérlő által nyújtott kaució ( pénzügyi biztosíték másként óvadék ) felett a bérbeadónak nincs rendelkezési joga, ameddig a bérleti szerződés fennáll - ahhoz nem nyúlhat hozzá a bérbeadó - ekként határozott az említett…

Hivatalos iratok végrehajtói kézbesítése

  2014-03-11  

Az úgy nevezett végrehajtói kézbesítés célja az irányadó, 250/ 2004. ( VIII. 27. ) többször módosított kormányrendelet szerint az, hogy - „ az eljárási jogok gyakorlásának biztosítása érdekében - a jogszabályban meghatározott határozat, értesítés annak címzettje részére polgári nemperes eljárás lefolytatásával vagy ilyen eljárás lefolytatásával is kézbesítésre kerüljön. A kézbesítés során részint a Végrehajtási törvény alapján kell eljárni, azonban a Vht. törvényben nem szabályozott kérdésekben a most ismertetendő kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. A kézbesítés tárgya máskülönben a jogszabályban meghatározott típusú bírósági határozat, így a Végrehajtási…

  Blog

Egyes magyar nyugdíjasoknak fizetett nyugdíjpréiumról és emelési különbözetről

A Kormány 312/ 2017. ( X. 31. ) kormány rendeletében foglaltak szerint egyösszegű kifizetést kell folyósítani…

Házépítés Németországban

Házat építeni mindenütt pénzbe kerül. Nem csak a telekvásárlást és építkezést kell az építtetőnek megfinanszíroznia,…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép