info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

8 / 9. | 65 total

Az európai unió alapjogi kartája

  2011-12-18  

Az itt olvasható Charta az Európai Unión belüli, valamennyi tagállamra - ekként Magyarországra is - kötelező érvénnyel bíró alapjogokat és emberi jogokat tartalmazza. A Charta 6 cím alatt összefoglalja , kodifikálja az alapvető emberi és polgári jogokat, valamint a gazdasági és szociális jogokat, amivel kifejezésre juttatja ezen alapjogok oszthatatlanságát. Ez utóbbihoz a Charta meghatároz néhány lényeges jogelvet, amelyet minden törvényhozónak - Magyarországon pl. az országgyűlésnek – tiszteletben kell tartania. Egy további , VII. Cím az un. horizontális kérdéseket szabályozza (pl. alapjogok címzettjei, vagyis akiket ezen a jogok megilletnek ). Itt nyertek szabályozást az alapjogok ( lehetséges…

Amikor a meghatalmazott másnak további meghatalmazást ad

  2011-09-07  

Ügyvéd gyakorta készít meghatalmazást a napi praxisa során, akár ügyvédi meghatalmazást önmaga mint jogi képviselő számára, akár mások ( ügyfelek ) megbízásából harmadik személyek részére meghatalmazási okiratot. A mindennapi életben gyakran előforduló eset, hogy valamely állampolgár akadályoztatása miatt ( pl. betegség , külföldi távollét, stb. ) nem tud valamilyen ügyben személyesen eljárni, nem tud , nem képes saját maga intézkedni. A magyar állampolgárok külföldi munkavállalásai egyre szaporodnak, emiatt nagyobb számban merül fel a helyettesítés szükségessége pl. az adásvételi szerződések megkötése és aláírása alkalmával , amikor is valamelyik eladó tulajdonos egyéb elfoglaltsága…

Működési bizonyítvány mint a dolgozó munkájának értékelése Németországban

  2011-05-20  

A hatályos magyar munkaügyi szabályozáshoz hasonlóan a német jog is ismeri azt az igazolást Arbeitszeugnis néven, amelyet a dolgozó kérésére adnak ki a munkáltatók azoknak a dolgozóknak, akiknek a munkaviszonya náluk megszűnik. Az Arbeitszeugnis- nak - a magyar jogban működési bizonyítványnak nevezett értékelésnek - nagyobb hagyománya , és kialakult gyakorlata van Németországban, mint Magyarországon, nálunk viszonylag rövid múltra tekint vissza ez a munkajogi jogintézmény. A magyar szabályozás , nevezetesen a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. 99. § (1) bekezdése szerint a munkavállaló kérelmére munkaviszonyának megszüntetésekor (megszűnésekor), illetve az ezt követő egy…

Orbán Viktor miniszterelnök esszéje az új alkotmányról

  2011-05-05  

Az ez évi Húsvét Magyarország számára különösen fontos volt. Jézus Krisztus feltámadásán és a természet újraéledésén kívül ebben az évben Magyarország újjászületését is ünnepeljük. Éppen egy évvel ezelőtt döntöttek a választók egy soha nem látott egységben, hogy a megújulást hátráltató erőket leváltják és felhatalmazást adtak egy új korszak kezdésére. Ez az egy év tömérdek feladatot adott nekünk, és ez az egy év valamennyiünknek sok munkával telt el. A számos megoldandó feladat közepette nem volt szabad elfelejtetünk legfontosabb küldetésünket, azoknak az akadályoknak a lebontását, amelyek Magyarország újjászületését gátolták. Ennek a munkának a kiindulópontja volt,…

A zaklatás bűncselekményének jogi szabályozása magyarországon

  2010-12-24  

A sajtóban megjelenő híradások szerint hazánkban jelentős számban van folyamatban különböző személyek ellen zaklatás bűncselekményének alapos gyanúja miatt. A törvényi tényállás viszonylag tág mozgásteret enged a jogszabály értelmezéséhez , ami szükségszerűen odavezet, hogy más életterében történő bármilyen csekély mértékű beavatkozásra a hatóság megindítja a meggyanúsított személy ellen a büntető eljárást. A jogszabály-módosítás révén az 1978. évi IV. törvénybe, a Büntető Törvénykönyvbe bekerült törvényi tényállás szövege a következő : 176/A. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetőleg mindennapi életvitelébe önkényesen…

Céges gépjármű magáncélú használata

  2010-11-30  

Bizarr ügyben döntött nemrég Németországban a Kölni Tartományi Munkaügyi Bíróság, amikor elfogadhatatlannak ítélte egy hullaszállító gépkocsi szabadidős célra történő családi használatát, és ezzel igazat adott a bíróság a temetkezési vállalkozás egyik dolgozójának, helyt adott a kereseti kérelmének. Kezdetek kezdetén még örült is a német munkavállaló, hogy meg fogja kapni az egyik kocsit magánhasználatra, meglátva azonban az autót bírósághoz fordult. A munkaügyi bíróság jogerős döntésének indokolása szerint nem várható el, hogy a halottszállító gépkocsit a cég alkalmazottja a saját családtagjait fuvarozva, szabadidős célokra használja. Annak ellenére ekként döntött…

Légiutas kártérítési igénye bőrönd, csomag elveszése vagy annak sérülése esetén

  2010-10-04  

Ha egy légutasnak az utazás során elkallódik vagy megsérül a csomagja, bőröndje , a légitársaság legfeljebb 1134 Euró kártérítést köteles fizetni - ekként döntött az Európai Bíróság ( La Cour de Justice de L'Union Européenne - Ügyszám : C-63/09 ) Az un. Montreáli Egyezmény a légiutas útipoggyászának megsemmisülése,megrongálódása, elveszése vagy késedelemből adódó károk esetére ezer egységnyi valutáris elszámolási egységben ( Special Drawing Right – SDR ) határozza meg a légitársaság által fizetendő kárösszeget, amely euró pénznem esetében az előzőekben említett 1134 Euróval megegyező nagyságú. Amennyiben ez a kártérítési összeg a légiutasnak nem elegendő, nem felel…

Autó átíratása Magyarországon 2010. július 1. után

  2010-07-28  

Amit a mindennapi életben a magyar állampolgárok autó vagy gépkocsi átíratásának neveznek , azt az irányadó jogszabály bejelentési kötelezettségnek tekint, amelyet azoknak a tulajdonosoknak kell teljesíteniük, akik a közlekedési nyilvántartásba bejegyzett gépjármű tulajdonjogát vagy üzembentartói jogát egy másik személyre ruházzák át, vagyis az esetek nagy részében az autójukat eladják, másrészt a vevő pozíciójából tekintve pedig azoknak, akik a szerződés révén gépkocsit vásárolnak vagy arra un. üzembentartói jogot szereznek . A 2010. július 1. napján hatályba lépő, ide vonatkozó kormányrendelet részletekben menően meghatározza azokat a szerződésbeli elemeket, amelyeket a szerződő…

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép