info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

  2019-01-16

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati rendelkezések. Budapesten az önkormányzati rendeletek tiltó rendelkezései úgy tűnik termékeny talajra találtak, mivel igen felkapott lett az olyan fővárosi társasházi lakások üzletszerű bérbadásának megtiltása , amely lakásokhoz az ingatlantulajdonosok az AIRBNB révén jutottak hozzá lehetséges bérlőkhöz, olyan személyekhez, akik budapesti turisztikai tartózkodásuk idejére keresnek maguknak pár naptól néhány hét időtartamra átmeneti szállást.

A hazai bírósági ítélkezési gyakorlat támogatásától felbátorodva egyre több társasházi belső szabályzat zárja ki a lakások rövid távú , leginkább az idegenforgalmi szezonra kiterjedő említett hasznosítási módozatot, illetve ahhoz az AIRBNB útján történő ügyfélszerzést. A hasznosítási mód említett módon történő erőteljes korlátozása nézetem szerint nehezen egyeztethető össze, a lakástulajdonos rendelkezési jogával, amelybe valamilyen mértékű hotelszerű hasznosításnak bele kellene férnie.

A bajorországi jogi szabályozás , - de pl. a német fővárosé is - a magyar megoldáshoz képest jóval megengedőbb , jóllehet ott maga a törvényhozás szabályozza lakóhelyiségeknek azt a fajta használatát, amikor a tulajdonos lakását nem saját maga veszi igénybe. A hatályos német jogszabály szerint az ilyen , lakáscéltól eltérő használathoz a polgármesteri hivataltól kérhető engedély. Az engedély megadására akkor kerülhet sor , ha lakásgazdálkodás érdekek (ami ott közérdek) vagy a tulajdonosnak a méltányolható egyéni érdeke azt indokolja. Az engedélyt Berlinben határozott időre vagy bizonyos előfeltételekhez kötötten adják meg.

A bajor tartományi törvény rendelkezése szerint Münchenben tilos egész lakásokat évente 8 hetet meghaladó időtartamra üdülővendégeknek bérbe adni. A müncheni városvezetés feltételezése szerint az AIRBNB felületén megjelenő hirdetésekből 1000 eset az említett kategóriába sorolható. A müncheni városháza mindent jogszerű eszközt igénybe vesz a nem lakáscélú hasznosítás elleni harcban. Részletes információt kérnek minden olyan lakásról ,amelyet évente 1 hetet meghaladóan turistáknak kínálnak föl a bajor fővárosban. Az idevágó bajor jogi szabályozás szerint ez esetben törvénybe ütköző cselekményről van szó.

A müncheni városvezetés az említett törvénysértő bérbeadói gyakorlat miatt konfliktusba keveredett az AIRBNB -vel. Ez az összetűzés jelenleg ott tart, hogy a müncheni hatóság az AIRBNB- től a jogtalanul hasznosított lakások címét meg a bérbeadók nevének kiadását követeli, amire a hatóság négy hónap teljesítési határidőt engedélyezett. Arra az esetre ha a közvetítő cég nem lenne együttműködő 300 ezer euró összegű rendbírság kivetésére kerülhet sor.

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép