info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

Házassági válóperek Németországban

  2017-05-22

Németországi házassági bontóperekben (válóperekben) mindegyik peres félnek saját ügyvédje kell hogy legyen. Amennyiben a válási szándékot illetően a felek között megvan a konszenzus vagyis az egyetértés, kivételesen elegendő lehet egy ügyvéd közreműködése is.

Abban az esetben , ha váláson kívül gyermekelhelyezés (Sorgerecht) jogáról is döntenie kellene a bíróságnak, úgy a peres felek mindegyike köteles ügyvédet fogadni.

Előforduló eset, hogy a felek a német bírósághoz együttes kérelmet nyújtanak be a házassági kötelék felbontása iránt. Közös kérelem benyújtása esetén a felek egyike sem tudja kezdeményezni későbbiekben egyoldalúlag a peres eljárás megszüntetését.

Családjogi ügyekben első fokon családjogi bíróság (Familiengericht) jár el, amely az alsófokú bíróság (Amtsgericht) szervezetébe tagolódik be.

A bíróság illetékességét (ahova a peres feleknek fordulniuk kell) elsődlegesen a szülők és a velük együtt élő gyermekek mindennapi, rendes lakóhelye határozza meg.

Ha a pereskedő felek kapcsolatából nem született gyermek , a német családjogi bíróság illetékessége a házastársak közös lakóhelyéhez igazodik.

A családjogi ügyekben eljáró bíróság nem nyilvánosan tárgyalja az ügyeket. Csak a felek közös kérelmére van helye nyilvános tárgyalás tartásának.

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép