info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

Házépítés Németországban

  2017-10-18

Házat építeni mindenütt pénzbe kerül. Nem csak a telekvásárlást és építkezést kell az építtetőnek megfinanszíroznia, hanem viselnie kell a házépítés egyéb költségeit is. Egyik jelentősebb tétele a költségeknek a telek megvásárlása után fizetendő vagyonszerzési illeték. Ennek mértéke változó : Bajorországban és Szászországban például 3.5 %, míg például Észak- Rajna Vesztfáliában az adóalap 6.5 %- a fizetendő.

Amennyiben valaki ingatlanügynök révén vásárolja meg a telket, azért jutalékot kell fizetnie, melynek mértéke általában 3.57% körül mozog. A jutalék összegében az ingatlanügynök és a megbízó szabadon megállapodhatnak egymással, amit sok vevő nem is tud. Az ügynöki jutalék szabadon megtárgyalhatósága piaci szituációtól függő, nevezetesen hogy az ügynök hajlandó-e egyezkedésbe bocsátkozni a jutalékról a saját megbízójával, azzal aki a telket akar magának venni.

A telekvétel esetén a tulajdonjogi bejegyzéshez szokásosan tartozó irat, az ingatlan fekvése szerint illetékes német település önkormányzati hivatalának nemleges határozata, amelyben a település a telekre fennálló törvényen alapuló elővásárlási jogáról lemond. A lemondás megkérelmezése akár három számjegyű összegbe kerülhet a vevőnek.

Telekvásárlás esetén fontos előfeltétel a helyi beépítési terv tartalmának az ismerete. A beépítési tervet az adott német település építési szabályzata foglalja magába, a település egy részére vagy egy adott városrészre vonatkozólag. A beépítési terv kivételesen az érintett telekre nézve esetlegesen csak szöveges bejegyzést tartalmaz. Németországban a tervezési joghatósággal máskülönben a települések rendelkeznek, amit a német alkotmány előírásai garantálnak.

A legtöbb magánszemély építkezőnek a telek megvételéhez hitelt kell felvennie. A hitel visszafizetésének biztosítékát a telek meg a ház képezi , melyekre a német ingatlannyilvántartásba a telekadósságot be kell jegyeztetni A bejegyzés költsége a hitel összegéhez igazodóan általában a felvett hitelösszeg 0.25 %-át teszi ki.

Amennyiben a ház felépítésére a kivitelezővel megkötött vállalkozási szerződés a geodéziai felmérést nem tartalmazza, az esetben az építtetőnek azért külön kell fizetnie. Földmérési mérnöknek kell elkészítenie azt a hivatalos helyszínrajzot , amely az építési engedély iránti kérelem mellékletét képezi. A helyszínrajz rögzíti a ház elhelyezkedését a telken, amelynél tekintettel kell lenni azokra az előírásokra, amelyek megszabják a szomszédos ingatlanok vonatkozásában megtartandó távolságokat, illetve szabadon hagyandó területeket.

Azzal is számolni kell, hogy építési terület előkészítéséhez fákat és cserjéket kell kivágni. Fák esetében a fa átmérőjétől függően kérelmezni kell a fák kivágását. Az építkezőnek jó tudnia, miszerint virágzási ( vegetációs ) időszakban nem szabad a fákat meg a cserjéket kivágatni. A kivágást végző német szakemberek óradíja hozzávetőleg 40 – 60 Euró között mozog.

Az építési hatóság a kivágott fák és cserjék pótlására beültetési kötelezettséget írhat elő, meghatározva az ültetendő fa- vagy cserjefajtát.

Az építtetőnek gondoskodni kell az építési terület víz- és áramellátásáról. Az utóbbihoz árammérődobozt kell bérelnie, melynek bérleti díját napokra számítják fel. Az építkezéshez szükséges vizet illetően nemcsak a víz elhasználása által merülnek föl kiadások. Földrajzi régiótól függően az építtetőknek tűzcsap céljára kauciót kell letenniük. A tűzcsap bérletének díját napok száma szerint kell megfizetni.

Talajkiemelési földmunkákat még akkor is végezni kell, ha pince nem is létesül. A földmunka költsége nem csupán a föld mennyiségétől, hanem talajfajtától eltérő lehet –, amelynél négy számjegyű kiadással számolhat az építtető.

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép