info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

Mietspiegel Németországban - Hát az meg mi a csoda?

  2017-08-23

A Mietspiegel egyetlen szóval nehezen lefordítható jogi fogalom. Ez egy olyan összeállítás , amely megmutatja, hogy egy adott német településen belül milyen összegű lakásbérleti díjakkal lehet számolni. A Mietspiegel nem más mint összehasonlító lakbértáblázat, lakbérjegyzék, amely kifejezetten azon bérbe adott vagy bérbe adandó lakásokkal összefüggésben használható, amelyeket ( állami ) támogatás nélkül saját erős beruházás keretében építettek meg és kínálnak bérbeadásra Németországban.

A Mietspiegel mint egy adott településre vonatkozó lakbér-összehasonlítási eszköz 1974. év óta létezik Németországban. Annak idején a lakbér összegével kapcsolatos jogvitákban a német bíróságok munkája túlterheltté vált, mivel hosszas bizonyítást igényelt egyedi esetekben annak vizsgálata a bérlők által indított perekben, hogy a bérbeadó által követelt, érvényesített bér arányban állónak tekintendő-e a helyben kialakult lakásbérleti díjakkal.

A Mietspiegel hasznos eszközként szolgálhat a bérlők számára más szempontból is, mivel a segédlet igénybe vételével a lakásbérlők vizsgálni tudják, hogy a bérbeadó lakbéremelési igénye nem eltúlzott-e.

Milyen adatokat tartalmaz általában az összehasonlító lakbértáblázat ? Először is megtudható belőle hogy a bérlakás az adott város melyik kerületében fekszik. Információ szerezhető be a lakás fekvését érintően, azután adatok vannak benne a lehetséges közlekedési zajról, az elérhető közforgalmi közlekedési eszközökről , az igénybe vehető közmű és egyéb szolgáltatásokról ( víz, gáz, villany, tévé , rádió, stb. ) , a beépítési sűrűségről ,a lakókörnyezeti zöldfelületek állapotáról. Azon kívül megtudható a lakás építésének az éve. A lakás belső kialakítását illetőn ugyancsak adatokat szolgáltat a Mietspiegel a lakásfűtési módról , a padlózati burkolat minőségéről, az ablakok lehetséges hangszigeteltségéről és nem utolsósorban az energia-takarékosságot segítő megoldásokról. ( hőszigetelt falak, napbesütés elleni védelem , stb. ).

A német Szövetségi Törvényszék ( Bundesgerichtshof ) 2016-ban meghozott egyik határozatában akként rendelkezett, miszerint, hogy az emeleti lakásokra vonatkozóan készült Mietspiegel a sorházakban , továbbá az egy- és kétlakásos családi házakban lévő lakások lakbérének a vizsgálatára jogszerűen használható. ( Beschluss von 26 April 2016. VIII. ZR 54/15 )

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép