info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Blog

SIKERDÍJAS ÜGYVÉDI MUNKADÍJ NÉMETORSZÁGBAN

  2016-09-28

A 2016. július 1-én hatályba lépett német jogi rendelkezés szerint az úgy nevezett polgári peres ügyekben az ügyvéd és az ügyfél akár sikerdíjas ügyvédi honoráriumban is megállapodhatnak egymással. A megbízó és a megbízott ügyvéd tehát ezentúl Németországban jogszerűen köthet egymással olyan tartalmú megbízási szerződést is, amely szerint az ügyvéd díjazása az adott polgári peres ügyben az eljárás eredményességétől, másként annak sikerétől függ.

A sikerdíj mértékére egységes előírás az új német jogszabályban nem létezik, a fizetendő összeget a megbízó személy és a megbízott ügyvéd a szerződésükben szabadon állapíthatják meg. A megállapodás során lehet kiinduló pont az a továbbra hatályban lévő általános ügyvédi díjszabás ( Gebührentabelle ) , amelyet a német ügyvédeknek eddig is alkalmazniuk kellett.

Korábban is volt lehetőség arra, hogy az ügyvéd az őt megillető munkadíj összegét óradíjas elszámolásban állapítsa meg, ha a felek ekként szerződtek egymással. Az óradíj mértéke a német Szövetségi Ügyvédi Kamara ( Bundesanwaltskammer ) szerint 150 Eurótól egészen 600 Euróig mozoghatott. Sikerdíjban történő megállapodás esetén is lehetséges óradíjas elszámolás.

A jelenleg hatályos német jogi szabályozás ( Ld. ide : Gebührentabelle ) értelmében valamely peres ügyben eljáró német ügyvédet példának okáért 20 ezer Euró pertárgyérték – másként követelés, ügyérték – esetén a perbeli jogi képviselet ellátásáért , ténykedéséért 2000 Euró díjazás a jogszabálynál fogva megilletné. Sikerdíjban történő megállapodás esetére követelhetne ugyanez az ügyvéd az előbb említett peres ügyben 3600 euró sikerdíjat eredményessége esetére, míg a per elvesztése esetére mindössze 30 %-át kapná a kikötött sikerdíjnak, tehát pervesztés esetében az ügyfélnek 1400 Eurót kéne leszurkolnia a 2000 Euró, törvény alapján díjazás helyett a saját ügyvédjének.

A sikerdíj összegének elvileg nincsen felső határa, a „ normál „ ügyvédi díjazás hatszoros összege még elfogadható, a megbízó és a megbízott ügyvéd ilyen irányú megállapodása esetére. Még az előző bekezdésben írt példánál maradva : 20 ezer eurós ügyértékű ügyben külön megállapodás alapján kérhetne az ügyvéd 2000 sikerdíj helyett akár 12.000 euró sikerdíjat. Ezt a 12.000 Eurós sikerdíj összeg azonban a pervesztes ellenfélre semmilyen körülmények között nem hárítható át. A pervesztesnek a Gebührentabelle szerinti 2000 Eurót kell megfizetnie vagyis a teljes ügyérték 10 %-át.

A sikerdíjra kötendő megállapodásban körültekintő módon célszerű meghatározni , mi tekintendő az adott ügyben sikernek avagy eredménytelenségnek.

A sikerdíj összegének a megállapítása érdekében nincs egy központi hatóság amely az ügyfél anyagi helyzetét megvizsgálná, az ügyvéd köteles – mielőtt ajánlatot tesz avagy elfogad – a megbízó vagyoni helyzetét górcső alá venni : mennyi az ügyfél rendszeres havi jövedelme, nyilatkoztatva erről az ügyfelet, milyen rendszeres kiadásai, milyen esetleges tartási kötelezettségei, hiteltörlesztései, stb. vannak. Mindezek írásban rögzítendők, a későbbi viták elkerülése érdekében.

A sikerdíjas megállapodás esetén nem hagyható figyelmen kívül , hogy a sikerdíjas megállapodást megkötő ügyfélnek a saját pere elvesztése esetére ( amikor is ugye sikerdíjat a saját ügyvédjének nem fizet ) a peres eljárás költségeit és az ellenfél ügyvédjének a munkadíját mindenképpen viselnie kell. Sikerdíjas megállapodás kikötése esetére az új német jogszabály megtiltja, hogy a sikerdíj kockázatát vállaló ügyvéd az ügyfele helyett még a peres eljárás költségeit is ( illeték, szakértői díj, ellenügyvéd munkadíja , stb. ) magára vállalja.

  Blog

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

A legkisebb munkabér (törvényi minimálbér) havi összege az Európai Unióban 2018-ban

A törvényi minimálbér havi összege az Európai Unió egyes országaiban, 2018-ban. Luxembourg 1999 Euro  Íroroszág…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép