info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Cégjog

Közkereseti társaság, betéti társaság , korlátolt felelősségű társaság , részvénytársaság , egyesülés, egyéni cég , szövetkezet , erdőbirtokossági társulat alapítása, mindezen cégformákra kiterjedően.

Gazdasági társaságok szervezeti formaváltása, valamint egyesülése és szétválása esetén az átalakuláshoz szükséges különféle okiratok (jegyzőkönyv, társasági szerződés, nyilatkozatok, mérleg és vagyonkimutatás, cégnyomtatvány) elkészítése, ezek benyújtása a székhely szerint illetékes cégbírósághoz, az ügyfelek cégbíróság és adóhatóságok előtti jogi képviselete.

Jogi személyiséggel rendelkező és nem jogi személy gazdasági társaságok , cégek jogutód nélküli megszűnéséhez megkívánt okiratok 4( jegyzőkönyv, számviteli beszámoló, nyilatkozatok, stb. ) elkészítése, benyújtása az ügyfelek képviselete a cég székhelye szerint illetékes cégbíróság valamint adóhatóságok és más hatóságok előtt, egyszerűsített végelszámolási, végelszámolási, vagyonrendezési és a cégbíróság előtt megindítandó vagy folyamatban lévő törvényességi felügyeleti eljárásokban.

Székhely-szolgáltatás nyújtása az ügyvéd által , német és francia érdekeltségű gazdasági társaságok számára. Iratok őrzése. Ügyfelek tájékoztatása, értesítése német vagy francia nyelven az érkezett küldeményekről és a céggel szemben foganatosított hatósági intézkedésekről.

Szakterületek

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép