info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Ingatlanjog

Tulajdoni lapok, ingatlan-nyilvántartási térképek, egyéb földhivatalnál fellelhető iratok beszerzése, a jogügyletek előkészítő mozzanataként.

Adásvételi, csere, ráépítési , ajándékozási, eltartási és öröklési szerződés, végrendelet , közös tulajdon megszüntetése iránti megállapodás, vagyonközösséget rendező megállapodás , házastársi vagyonjogi megállapodás elkészítése ,megszerkesztése, az adott szerződéstől függően az ügyfelek képviselete földhivatali eljárásban.

Vállalkozási, megbízási, bizományosi , bérleti, haszonbérleti, kölcsön, haszonkölcsön-szerződések valamint jelzálogjog alapítási szerződések elkészítése, ellenjegyzése.

Társasház alapítási szerződéssel elkészítése, ilyen típusú szerződések módosítása

Külföld magán- és jogi személyek által megszerezni kívánt ingatlanok esetében, a megfelelő adásvételi szerződés elkészítése, engedélyköteles jogügylet esetén a hatósági engedélyek megszerzése, a külföldi megbízó képviselete a hatósági engedélyt megadó közigazgatási szerv és más hatóság előtt.

Szakterületek

  Blog

Egyes magyar nyugdíjasoknak fizetett nyugdíjpréiumról és emelési különbözetről

A Kormány 312/ 2017. ( X. 31. ) kormány rendeletében foglaltak szerint egyösszegű kifizetést kell folyósítani…

Házépítés Németországban

Házat építeni mindenütt pénzbe kerül. Nem csak a telekvásárlást és építkezést kell az építtetőnek megfinanszíroznia,…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép