info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Ingatlanjog

Tulajdoni lapok, ingatlan-nyilvántartási térképek, egyéb földhivatalnál fellelhető iratok beszerzése, a jogügyletek előkészítő mozzanataként.

Adásvételi, csere, ráépítési , ajándékozási, eltartási és öröklési szerződés, végrendelet , közös tulajdon megszüntetése iránti megállapodás, vagyonközösséget rendező megállapodás , házastársi vagyonjogi megállapodás elkészítése ,megszerkesztése, az adott szerződéstől függően az ügyfelek képviselete földhivatali eljárásban.

Vállalkozási, megbízási, bizományosi , bérleti, haszonbérleti, kölcsön, haszonkölcsön-szerződések valamint jelzálogjog alapítási szerződések elkészítése, ellenjegyzése.

Társasház alapítási szerződéssel elkészítése, ilyen típusú szerződések módosítása

Külföld magán- és jogi személyek által megszerezni kívánt ingatlanok esetében, a megfelelő adásvételi szerződés elkészítése, engedélyköteles jogügylet esetén a hatósági engedélyek megszerzése, a külföldi megbízó képviselete a hatósági engedélyt megadó közigazgatási szerv és más hatóság előtt.

Szakterületek

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép