info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Munkajog

Általános tájékoztatás, tanácsadás nyújtása, a munkaviszony létesítését, fennállását és megszűnését érintő kérdésekben .

Munkaszerződés, munkaköri leírás , valamint minden egyéb a munkáltató által megtenni kívánt intézkedésre vonatkozó okirat ( rendes és rendkívüli felmondás, közös megegyezéses munkaviszony megszüntetése, stb. ) elkészítése , dolgozóval szemben meghozott különféle munkáltatói döntések, intézkedések, előzetes, jogi szempontú véleményezése.

Felmondások jogszerűségének vizsgálata, igényérvényesítés lehetőségek előzetes véleményezése.

Munkaviszonnyal kapcsolatos igény érvényesítése peren kívül és peres eljárásban, valamint ügyfelek képviselete a munkaviszony megszüntetésével, munka díjazásával és egyéb járandóságokkal összefüggő munkaügyi perekben.

Szakterületek

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép