info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Polgári jog

Az un. non-profit szférát érintően, alapítványok, egyesületek létrehozása, ezen alapító okiratának módosítása székhelyáthelyezése, a vezető tisztségviselők személyében lemondás, visszahívás vagy haláleset miatti beálló változás avagy egyéb okból felmerülő változtatási igény esetén, az említett szervezetek képviselete a változások átvezetésére hívatott bíróságok és más hatóságok előtt.

Ügyfelek képviselete birtokvédelmi ügyekben, közigazgatási és bíróság előtti eljárásban.

Elbirtoklással történt tulajdonszerzés esetén , az ingatlan-nyilvántartáson kívül szerzett tulajdonos vagy ellenérdekű ügyfelek képviselete.

Ügyfelek képviselete különféle szavatossági , jótállási , kártérítési , biztosítási ügyekben, az említett ügyekben előzetes bizonyítási eljárás indítása, egyéb szükséges intézkedések megtétele.

Pénzkövetelések érvényesítése elektronikus fizetési meghagyásos eljárásban, továbbá az azt követő végrehajtási eljárásban kérelmek, bejelentések megtétele, jogorvoslati kérelmek benyújtása, nyilatkozatok előterjesztése.

Fizetési meghagyásos megindítását megelőzően ügyvédi , fizetési felszólítások elkészítése.

Ügyfelek képviselete belföldi hagyatéki eljárásokban , közjegyző előtti egyéb eljárásokban ( pl. előzetes közjegyzői bizonyítás intézése, értékpapír, okirat semmissé nyilvánításának kérelmezése , közreműködés közokirati formát érintő okiratok elkészítésében, olyan személy estében, aki nem tud vagy valamint oknál fogva nem képes írni , stb. ) valamint örökjogi perekben.

Jogerős ítéletek elleni rendkívüli perorvoslat ( perújítási beadvány, felülvizsgálati kérelem ) elkészítése valamint jogi képviselet az ennek elbírálására illetékes bíróság előtt.

Peres eljárásokhoz kapcsolódóan egyéb beadványok pl. igazolási kérelem, bírósági meghagyás elleni bírósági ellentmondás elkészítés , hirdetményi kézbesítés iránti kérelem benyújtása, kérelem egyezségi kísérletre történő idézés tárgyában, részletfizetés iránti kérelem, stb. ) megszerkesztése.

Szakterületek

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép