info@novakugyved.hu    +36 (72) 336576  | Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.
A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában, a megbízási díjban valamint az előrelátható költségekben.

Az ügyvéd díja, a megbízó által fizetendő munkadíj nem foglalja magába a készkiadások, az illetékek és más eljárási díjak összegét.

A megbízó, illetve az ügyvéd szándékától függően meghatározható az ügyvéd munkadíja egy összegben, további lehetőségként az ún. ügyérték (a megbízás tárgyát képező forintösszeg vagy a jogvita tárgyát képező vagyontárgy értéke) bizonyos százalékában, esetleg a megbízásra, az ügyre fordított munkaórák és a szerződés szerinti ügyvédi óradíj szorzatának az összegében, végül ezen kalkulációs módozatok egymással kombinált formájában.
Ügyvédi munkadíjra vonatkozó árajánlat esetén az iroda fenntartásával járó költségeket, az irodánál felmerülő személyi kiadások összegét, a szellemi tőke értékét, az adott munka elvégzésével járó időráfordítást, továbbá a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányosságát - vagyis az ár-érték arányt- egyaránt figyelembe veszem.

Szakterületek

  Blog

Airbnb: feljövőben lévő internetes szállásközvetítő platform

A magyar fővárosban egyre-másra születnek meg az internetes szállásközvetítést korlátozni kívánó önkormányzati…

Közlekedési szabálysértési bírságok összege Németországban (2017, személyautó és motorkerékpár)

Gyorshajtási szabálysértések településen kívül: Sebességtúllépés mértékebírságösszeglevont pontvezetéstől eltiltásfellebbezzünk?…

  Ügyvédi díjszabás

Az ügyvédet az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 9 § (1) – (2) bekezdése értelmében az általa végzett tevékenységéért megbízási díj és költségtérítés illeti meg.A megbízás akkor jön létre, ha a felek megállapodnak a megbízás tartalmában,…

  Info

Ügyvédi szolgáltatás Pécsett, német és francia nyelven is!

Pécs ügyvéd - Iparosház - Ingatlanjog, cégjog, polgári jog
Térkép